Om oss

Hailab står för HillertzAndersIngaLillAB. 

Företaget ägs av Anders Hillertz som varit verksam inom Förpacknings, Återanvändning och Återvinning i 45 år och har med det skaffat en erfarenhet och ett nätverk som han vill att Ni som kund skall känna trygghet med vid kontakt med bolaget.

Från då till nu

Anders Hillertz kom in i emballagebranschen 1976 som arbetare i F.a Knud Larsen som ägdes av Anders blivande svärfar. Tycke uppstod mellan blivande svärfar och måg och i Maj 1977 bildades bolaget Knud Larsen & Hillertz som köpte upp begagnade plåtfat, plastfat, dunkar, bleckburkar, wellpappkartonger, jutesäckar och lastpallar hos den svenska industrin såsom olje, kem-teknisk, livsmedels, läkemedels, textilindustri, bensinmackar, verkstäder, ja överallt där det fanns emballage var vi och handlade, sorterade upp och erbjud industrin ett begagnat emballage för deras ändamål.

På den tiden hade företag som använde en större mängd emballage en egen tvätt och måleri för att kunna köpa begagnat emballage och återanvända, sedan fanns det också företag som rekonditionerade emballage och sålde till sina kunder, så för oss var det bara att köpa in, sortera och sedan hitta lämpligaste kund.

Vi hade bl.a Arla i Enköping som leverantör där all juice för koncernen tillverkades, c.a 15.000 Plåtfat om året, de faten sålde vi till Ramnäs Bruk som packade kätting i dem, Astra som packade läkemedel i dem, Carlfors Bruk som packade färgpigment i dem så kundkretsen var stor och av skiftande natur.

En stor kund till oss var Svenska Sockerbolaget i Arlöv som köpte runt 18.000 per år av oss för att fylla melass i.

Vi körde allt med egna lastbilar och kunde på det viset hålla en bra service till både leverantörer och kunder, till Norge skickade vi en del med järnväg.

Vi var ett trappsteg högre än Återvinning, vi såg till att det Återanvändes minst en gång till innan Återvinning.

Den enda återvinning vi sysslade på 70-talet var textilåtervinning, vi tog hand om spill från den svenska konfektionsindustrin, sorterade, balade och sålde bl.a till Gotthard Nilsson i Älmhult.

Knud Larsen hade också sedan tidigare en annan gren i sin verksamhet, köpte in makulerade rullar i nonwoven och papper från Mölnlycke AB, skar ner dessa rullar och gjorde tork ock putstrasor av dem. När Mölnlycke i slutet av 70-talet började med att belägga pappersrullar med plast uppstod för dem plastavfall som de inte visste vad de skulle göra med och då tog vi hand om det, hittade en återvinnare i Norrköping och så var en tredje gren startad.

1981 blev nästa steg

1981 tackade Knud för sig behöll tork och putstrasorna från Mölnlycke medan Anders tillsammans med Knud dotter Britt-Marie bildade bolaget AB Anders Hillertz som köpte mark i Mölndal och fick en fast plats för sin verksamhet. Det inköptes arbetsbodar från byggfirmor som gjordes om till kontor och personalutrymmen, balning sköttes i manuella pressar.

Vid den tiden var fördelningen 70% handel med emballage 30% med återvinning, det ändrades fortlöpande till mer återvinning för när Anders var ute och letade plastsspill började han erbjuda sina kunder total avfallshantering/källsortering och då samlades förutom plats även papper, trä, metall och brännbart.

1985 Irene och Anders i nytt kontor
 1985 Irene och Anders i nytt kontor

I mitten av 80-talet byggdes en ny lagerhall med kontor och personalutrymmen samt ett kall lager där en begagnad helautomatisk kanalpress blev installerad så att vikt på balar kunde optimeras för att erhålla lägsta transportkostnad per ton.

Bolaget var bland de första i Göteborgs området som köpte lastväxlarbil samt ett antal 35m3 containers som hyrdes ut till kunder där de lastade sina fraktioner som sedan hämtades, sorterades, balades i Mölndal innan försäljning till återvinningsindustrin.

1987 Ny Lastväxlar lastbil
 1987 Ny Lastväxlar lastbil

Steget till ensam ägare

Tycket mellan svärfar och Anders bestod men 1989 tog tycket mellan dottern och Anders slut och Anders blev ensam ägare till bolaget.

Plastinsamling ökade hela tiden, kundkretsen växte och investeringar i maskiner gjordes, bland annat kom man över sin första kvarn för att mala plast tack vare en misslyckad affär med plaströr för golvvärme.

Anders gjorde affär med Wirsbo Bruk som tillverkar sådan rör, vad de inte berättade och Anders inte visste, var att de rören är tvärbunda i sin molekylkedja och är ej lämpliga för återvinning, så kunden i Italien reklamerade hela sändningen men Wirsbo Bruk kompenserade Anders genom att erbjuda honom en Rapid kvarn mot att han hämtade den, så nu kunde bolaget också erbjuda sina kunder mald plastråvara.

Motgångar blev stegen mot framgångar

1996 blev bolaget av med halvparten av plastinsamlingen då Plastkretsen bildades så annan verksamhet fick påbörjas för att ha arbete åt de anställda.

Ett franchiseavtal med tyska destruktions bolaget Reisswolf ingicks och Anders började söka kunder inom offentlig verksamhet, banker, större bolag som var noga med att skrivna dokument strimlades innan de återvanns som papper och det var en verksamhet som växte snabbt redan från början.

1999 Reisswolf Caddy
 1999 Reisswolf Caddy

Plastkretsen var inte bara av ondo, tack var god kännedom om plastsortering bildade Anders ihop med 4 smålänningar som ägde ett bolag Meltic som tillverkade kvarnar och robotar för plastindustrin, ett nytt bolag med inriktning på plastsortering Meltic Hillertz som blev en av fyra sorteringsanläggningar för Plastkretsen med verksamhet i orten Lanna i Småland som ligger i område med en massa plastindustrier och på det sättet kom det till mer kunder med källsorteringsavtal.

Den Danska PVC industrin kom bolaget kontakt med tack vare ett källsorteringsuppdrag hos svenska Uponor som även hade verksamhet i Danmark, Anders blev tillfrågad om han kunde sortera PVC och det enkla och enda svaret för honom var Ja!

Bolaget fick då ett kontrakt med Wuppi som är en sammanslagning av 5 danska tillverkare av PVC produkter som hade lovat den danska staten att ta hand om gamla PVC produkter på ett miljöriktigt sätt genom återvinning.

En kvarn införskaffades, ett par begagnade transportband och sorteringsbaljor, så hade man löst det och c.a 5.000 ton PVC produkter sorterades i Mölndal. Den återvunna PVC köptes tillbaka av rörindustrin i Danmark som tillverkade nya rör med det återvunna materialet i ett mellanskikt.

Ett liknade avtal gjordes även genom NPG för den svenska marknaden.

Steget till utvidning utomlands

1999 fusionerades AB Anders Hillertz, Meltic Hillertz till Meltic AB med verksamheter i Mölndal och Lanna och med Götaland och Svealand samt Danmark som upphämtningsområde , bolaget hade c.a 300 lastväxlarcontainrar i Sverige uthyrda för insamling av industrins olika fraktioner samt avtalet med Wuppi i Danmark.

2001 sålde de 4 smålänningar sina delar av bolaget Meltic AB till en Tysk avfallskoncern DAW och Anders med 25% av ägandet fick tyska medägare, bolaget ändrade namn till Swerec AB, i och med det köpet fick Anders också delägareskap i det danska bolaget Danrec som vid den tidpunkten som sin huvudsysselsättning tillverkade plastgranulat och endast hade en lite tillverkning av plastskivor.

I Lanna investerades en ny teknik med sortering av plast genom ändring av densitet, en tvätt för den insamlade danska PVC installerades och bolaget var ofta värd för industrifolk, kommuner och andra besök som var intresserade av återvinning.

Brand Lanna 2009-06-29
 Brand Lanna 2009-06-29

År 2005 inträffade en stor brand i verksamheten och en hall brann ner men redan efter 1 år var en ny hall med optisk sortering på plats och verksamheten fortsatte att öka.

Reisswolf växte också stadigt, fick avtal med Försäkringskassan, Sahlgrenska sjukhuset och de stora affärsbankerna, öppnade filial i Stockholm 2005 så den större konkurrenten IL Sekretess blev orolig och la ett bud och köpte verksamheten 2008.

Danrec uppdaterades för framtiden

Anders fick ta hand om Danrec 2008 som inte fick någon lönsamhet i produktionen av plastgranulat, det visade sig att maskinutrustningen var slutkörd och behövde reinvesteras eller läggas ner, vilket den också gjordes till förmån för platt tillverkningen som vid den tidpunkten såldes mest till lantbrukssidan. En ny extruder investerades som kunde tillverka plattor med mönster, det fanns en vision om att ersätta stålplattor som användes vid arbete för att skydda mark från spår av entreprenadmaskiner och det visades sig vara räddningen för bolaget Danrec.

2009 Danrec Platt tillverkning
 2009 Danrec Platt tillverkning

Anders son Per Hillertz driver idag bolaget Markskydd i Väst AB som idag är marknadsledande i Skandinavien inom den sektorn.

År 2012 sålde Anders sin del i Swerec AB, bildade bolaget Hailab med sin fru Inga-Lill (se vad namnet Hailab står för, överskrift) och i dealen köpte han tillbaka handeln med emballage, återstartade AB Anders Hillertz, köpte mark i Kungsbacka och byggde kontor samt 2.500 m2 lager, det gjordes grossist avtal med bl.a Emballator Mellerud, Greif och andra leverantörer för att kunna serva den svenska industrin med förpackningar.

I samband med återstarten av AB AH fick Anders kontakt med en Italiensk tillverkare av rostfria tankar Marchisio Fratelli med varumärket Incon och utbudet av produkter var inte bara förpackningar utan även utrustning som tiverkar produkter som skall fyllas i förpackningar.

Under åren med handel av emballage har Anders haft samarbete med en dansk grossist Scandrums A/S som drivs i andra generation av Henrik Fagerberg och när han visade intresse att även handla med emballage i Sverige sålde Anders och Inga-Lill bolaget till Scandrums 2012 men behöll handeln med de Rostfria Tankarna samt fastigheterna och visionen var att arbeta mindre och njuta av livet tillsammans.

Tyvärr blir inte livet som man tänkt sig, Anders älskade hustru Inga-Lill avled 2019.

För att leva vidare med tron på framtiden och med erfarenhet från ett härligt arbetsliv, så känner jag att det bästa jag kan göra är att fortsätta i samma anda så länge jag har något att tillföra och därför lever Hailab vidare med, försäljning av plastråvara, som rådgivare med tjänster till insamlare av plastfraktioner, bollplank eller att prata ännu mer gamla minnen.

Denna summering av mitt arbetsliv till dagsdato är inte en mans verk utan jag har haft hjälp av härliga anställda genom åren, ingen nämnd, ingen glömd och jag vill ge ett stort tack till Er alla!

Hälsningar
Anders Hillertz