HAILAB, Er partner för Plaster inom återvinning eller råvara

Med över 40 års erfarenhet inom återvinning och försäljning av plastråvara står Hailab till Er tjänst.

Sedan slutet av 70-talet har vi arbetat med att se till att samla in, sortera och återvinna plaster från förpackningar, uttjänta produkter eller produktionsspill från plastindustrin.

Denna tidsrymd har gett oss en erfarenhet inom vårt område och ett brett kontaktnät så att vi kan erbjuda Er som kund den bästa servicen när Ni anlitar oss både när det gäller materialåtervinning eller handel med plastråvara.

Vårt fokus har varit att vi alla måste hushålla med jordens resurser och att använda tillverkade produkter så länge som möjligt och när de är uttjänta se till att materialåtervinna dem så att råvaran blir till en ny produkt, det är ingen cirkel om den ej är sluten.

När det gäller materialåtervinning

Idag har vi ingen egen anläggning men vi hjälper Er att hitta en avsättning för Ert avfall.

Har Ni möjlighet att lagra c.a 60 m3 av en fraktion, helst komprimerad eller mald så skall vi se till att Ni får bästa möjliga ekonomiska lösning på Er resurs.

Våra sammarbets partners finns framför allt inom EU och vi samarbetar med transportföretag och använder deras returfrakter så det inte körs tomma transporter på våra vägar.

Ta kontakt så kommer vi på besök och hittar gemensamt en väg framåt för en grönare värld.

När det gäller plastråvara

Efter alla våra år inom återvinning har vi på de senare åren sett att plastindustrin insett värdet av att blanda in återvunnen råvara i nytillverkade produkter och att det har uppstått en efterfrågan på denna fraktion.

Vi har genom åren samarbetat med olika Europeiska återvinnare inom förpackningsplaster och konstruktionsplaster som tillverkar specificerade återvunna plaster som vi erbjuder Er.

Ta kontakt, säg vad Ni söker och vi skall förhoppningsvis kunna erbjuda Er ett alternativ.